Hem

Välkommen till Linde Samfällighetsförening!

Här kan du hitta all information du behöver när det gäller gemensamma frågor i vår förening. Som boende i Linde betalar du en medlemsavgift. Denna medlemsavgift täcker kostnader för belysning, vård av gemensamma ytor, snöröjning med mera. Vi har en styrelse som väljs varje år på stämman i mars. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Området byggdes 1976 och Linde Samfällighetsförening startade snart därefter. I föreningen finns omkring 400 boende i 165 fastigheter av fyra olika typer. Det finns garage till varje fastighet och dessutom flera parkeringsplatser. Vi har också en gemensam tvättstuga, en gemensamhetslokal som kan hyras samt en bollplan och en lekplats. Det finns också tillgång till en liten roddbåt nere vid ån. Gå gärna vidare på hemsidan för att få mer information.
Du når alltid styrelsen via linde@linde-samfallighet.se

Kommentarer inaktiverade.