Höststädning lördag 23e oktober

Vi samlas 09.30 vid fotbollsplanen.

Fika 11:00

Grillning och lottdragning 14:00 vid Lindegården

På fotbollsplanen kommer det att finnas en container för trädgårdsavfall och en för grovsopor. Ni som använder garagen som förråd för gammalt skräp ombeds att rensa och slänga nu när det finns möjlighet. Utöver allmän städning och uppsnyggning inför vintern planeras att göra följande:

  • Ta upp vår båt i gudöån
  • Måla upp parkeringsrutor på parkeringen vid Lindevägen och tvättstugan

Styrelsen kommer att ta in offert för att byta ut staketet vid Z gångvägen. En plan för att ta ned torra träd och grenar som hänger över vägar etc skall tas fram och åtgärdas av tidigare anlitat företag.

Ytterligare information om städdagen kommer att anslås på soprumsdörrarna senast den 17 oktober.

Varmt välkomna önskar styrelsen

Styrelsen informerar

Utan styrelsens vetskap eller information har kommunen placerat ett stort fotbollsmål på vår fotbollsplan. Kommunen påstår att det skett på initiativ av en enskild boende i området. Ingen enskild kan besluta hur samfällighetens ytor skall användas och dessutom är målet inte förankrat och kan därför utgöra en fara om något barn får för sig att klättra på målet. Styrelsen har uppmanat Kommunen att snarast ta tillbaka målet.

På grund av kommande kraftigt stigande priser på virke och plåt har styrelsen beslutat genomföra renovering av garagelänga H och I senare i höst. En senareläggning skulle innebär kostnadshöjningar på mellan 50 och 100 tusen kronor. Berörda garageinnehavare kommer att meddelas särskilt.

Lite från årsstämman

Årsstämman hölls lite sent i år pga rådande pandemirestriktioner. Stämman genomfördes utomhus på fotbollsplanen med säkrade avstånd. Utöver de frågor som fanns i de utdelade årsstämmohandlingarna så kom följande frågor upp:

  • Vem ansvarar för krypgrunderna i atriumhusen?
    Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för krypgrunderna. Vill man åtgärda problem kan det vara bra att göra det tillsammans med övriga i samma grupp som delar på krypgrund.
  • En grupp föräldrar anmälde intresse för att ta fram olika förslag för att utveckla lekplatsen.
    Alla som är intresserade av att bidraga är välkomna att göra det. Marcus Berg i styrelsen är kontaktperson.

Finns det ytterligare frågor kring stämman och dom beslut som fattades där så är man välkommen att kontakta ordförande Åke Allard.

Parkering

Det finns en viss oklarhet när det gäller parkering i området för “i och urlastning”. För att slippa kontrollavgift gäller följande som p-bolaget tillämpar:

“Vid infarten till området finns tavlan “zon med förbud att parkera” uppsatt. Man får i princip stå den tid som krävs för lasten på parkeringsförbud, men det får inte ske något avbrott i lastning/lossning och det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall. Lastningen ska ske utan pauser och får inte fördröjas.”

Normalt får man inte kontrollavgift om inget sker under fem minuter vid i- och urlastning.

Vid ytterligare frågor kontakta ordförande Åke Allard.

Gemensamma sandleksaker i lindeparken

Det står nu en plastback med lite gemensamma sandleksaker; spadar, krattor, hinkar, i sandlådan vid lindegården så att man inte behöver ta med sig eget varje gång man går till parken.

Håll tillgodo!

Årsmöte och städning lördag 22 maj

Vi påminner om samfällighetens städdag och årsstämma på lördag. Vi börjar städa 9:30. Om du inte vet vad du ska göra kommer du till fotbollsplanen vid allhuset. Närmare information har lämnats i allas brevlådor.

Årsstämman håller vi utomhus på fotbollsplanen och den börjar 14:00. Vi påbörjar anmälan och avprickning 13:30. Ta med dig årsredovisningen som delades ut i alla brevlådor tidigare i år. Kanske behövs regnkläder/paraply också? Munskydd och handsprit finns på plats. Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp frågan om fortsatt service gällande conatiner för kompost. Nya ledamöter i styrelsen kommer också att presenteras.

VARMT VÄLKOMNA!

Nytt datum städdag och föreningsstämma

Information till alla hushåll har lagts i brevlådorna. På grund av coronaläget och rekommendationerna skjuter vi fram allt en månad till den 22 maj. Vi hoppas att ni alla förstår och att vi gör det för att alla ska kunna vara med på ett tryggt och säkert sätt.

Motioner inne senast 1 april

Påminner om att motioner till årsmötet skall vara inne senast onsdag 1 april. Vi hoppas och tror fortfarande att årsmötet ska kunna hållas utomhus lördag 24 april. För er som inte sett det ännu är kompostcontainern på plats. Inget annat än trädgårdsavfall slängs där. Läs skyltar och instruktioner noga. Vi vill inte åka på extrakostnad för att vårt avfall måste rensas.

Rönnarna fällda

Måndag 15 mars 2021 fälldes några rönnar vid parkeringsplatsen vid Glädjegången. Orsaken var att bären när de trillat från träden blev mycket kletiga och flera bilägare har haft problem.

24 april städdag och eventuellt årsmöte, komposten och förändringar i styrelsen

Förhoppningsvis har alla boende i Linde Samfällighet i dagarna fått ett informationsbrev från styrelsen i brevlådan. Sammanfattningsvis berättar brevet att planen är att ha en gemensam städdag 24 april. Går det, kommer vi också att hålla årsmötet den dagen – men utomhus på fotbollsplanen. Vill man ta upp några frågor, d v s lämna in motion ska det göras till ake@akea.se senast 1 april.

Under vecka 11 ska containern till komposten vara på plats. Då är det fritt fram att kasta rent trädgårdsavfall. Ta alltså bort plast, metall, keramik, porslin, gummi o s v.

Jens Wallver lämnade styrelsen 1 februari 2021 för att istället sköta vårt område via sin firma re:wallver entreprenad. Karin Wennerberg blir ordinarie fram till årsstämman.

Observera att vi tillfälligt ändrat mejladress om man vill kontakta styrelsen. Det är ovanstående mejl som gäller. Vid felanmälan mejla lindefel@akea.se

Påminnelse om att komposten är stängd

Vi vill påminna om att föreningens kompost vid fotbollsplanen fortfarande är stängd. Den öppnas till våren 2021. Alla får information om öppningsdatum senare.

Vi håller stängt för att vi planerar för containerplats istället så att vi får bättre möjlighet att hålla råttor borta och det blir enklare och billigare i längden att tömma komposten i fortsättningen.

Dessvärre är det så att lägger man ris och annat trädgårdsskräp där nu när det är stängt blir det en extra och onödig kostnad för föreningen för att frakta bort det. Vi har just fått göra detta.

Vi ber alltså om respekt för denna åtgärd för allas intresse.

Vänligen, styrelsen

Komposten

Först och främst, ett senkommet stort tack till allt arbete som gjordes under städdagen i slutet av oktober. Det var riktigt bra uppslutning denna gång, gamla, unga och de mittemellan var på plats. En av de yngsta var en tjej som jobbade hårdast av alla 😊.

Då vi under vintern kommer att rensa och göra om lite vid komposten vid bollplanen ber vi er att inte slänga något där. Så småningom är det tänkt att vi ska ha en container på plats istället.

Om du har trädgårdsavfall eller julgran som ska kastas hänvisas du till Petterboda under perioden 1 december till städdagen i vår 2021. Datum för städdag har ännu inte bestämts. Givetvis ska inget slängas på andra av föreningens ytor.

Höststädning lördag 31 oktober

Vi samlas 9:30 vid fotbollsplanen. Fika vid 11:00 och grillning vid 13-tiden. Föreningen ser till att det finns ett antal räfsor, krattor spadar med mera. Ta gärna med egna om ni har sådana. Mindre grenar, kvistar och lövsäckar hämtas upp med föreningens släpvagn. Dessa ska då ligga längst med vägen eller i korsningar. Lägg inga högar längst in på återvändsgatorna, det blir för svårt att vända. Det kommer att finnas container på fotbollsplanen så ni kan slänga skräp. Det går inte att slänga färg, tryckimpregnerat eller gamla däck. Välkomna!