Styrelse – Kontakt

Vill du kontakta styrelsen, mejla alltid linde@linde-samfallighet.se i första hand.

Ordförande:
Åke Allard
Lyckogången 6

Tfn: 070-317 16 04 mejl: akeakonsult@akea.se

Kassör:
Eva Stendahl
Lyckogången 74

Tfn: 073-655 35 25

Sekreterare:
Kerstin Stål
Önskegången 6

Tfn: 076-189 99 69

Övriga ledamöter:
Jens Wallver
Önskegången 26 Tfn: 070-530 93 41
(Ansvarar för drift och underhåll)

Ann-Louise Malm
Lyckogången 78 Tfn: 08-712 08 24
(Ansvarar för uthyrning av Lindegården)

Pär Gillermark
Önskegången72 Tfn: 08-428 675 48

Suppleanter:
Renate Remnestedt
Önskegången 32 Tfn: 070-840 19 03

Karin Wennerberg
Lyckogången 23 Tfn: 070-95 94 200
(ansvarar för hemsidan)

Stefan Rosenkvist
Lyckogången 27 Tfn: 070-594 80 80

Bra att veta!
Styrelsen sammanträder sista torsdagen varje månad (ej juli)

Kommentarer inaktiverade.