Parkering

  • Parkering är tillåten max 72 timmar med giltigt tillstånd, besökare max 3 timmar med P-skiva. Boende i föreningen kan begära P-tillstånd för samtliga bilar som är registrerade i hushållet. Ett P-tillstånd kan lånas ut om man exempelvis får gäster. Förutsatt att man ställer sin egen bil i garaget och detta inte missbrukas.
  • För att tillstånd ska utfärdas krävs att fordonet är registrerat på adresser inom Linde samfällighet.
  • För företagsbilar, tjänstebilar och dylikt som inte är kopplade till föreningens adresser krävs speciellt intyg från arbetsgivaren.
  • Speciella tillstånd för exempelvis längre än 72 timmars parkering eller tillfälliga gästkort kan på begäran utfärdas av styrelsen. Anmäl detta tre dagar innan.
  • Samtliga fordon som parkeras inom föreningens P-platser skall vara i trafik, d v s skattade, besiktigade och försäkrade.
  • Tillstånd för släpkärror, husvagnar, husbilar och traktorer kommer inte att godkännas. Föreningens släpkärra är undantagen.
  • P-bolaget i samråd med Linde samfällighet kommer att ha nolltolerans mot fordon som parkerar på föreningens grönytor.
  • Vid infarten till området finns tavlan zon med förbud att parkera uppsatt. Man får ställa bilen utanför fastighet för att lasta i och ur. Man får i princip stå den tid som krävs för lasten, men det får inte ske något avbrott i lastning/lossning och det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall. Lastningen ska ske utan pauser och får inte fördröjas.
  • Borttappat tillstånd ersätts av medlem med 500 kr.

Bra att veta!
Har du ett garage du inte nyttjar, hör av dig till oss i styrelsen så ordnar vi så att det hyrs ut i andrahand och du får ersättning för det.

Kommentarer inaktiverade.