Grannsamverkan

Linde Grannsamverkan

Samverkan mot brott

Hela idén med grannsamverkan är att man pratar med varandra eller kommunicerar med hjälp av appar, facebook , mejllistor och så vidare. Att man är uppmärksam, tar en promenad i närområdet kanske och återigen pratar med varandra.

Vi i Linde Grannsamverkan använder appen Safeland och ibland kanske vi lägger ut på Facebook-sidan som finns inom området. Den heter ” Vi som bor i Linde”. Vi har även en mejllista där vi skickar ut information som vi får från kommunens samordnare och polisen. Vi brukar även ha några möten för att diskutera lite saker som rör vårt område.

På Tyresö kommuns hemsida finns även mer information:

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Genom grannsamverkan blir bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig avskräcker och försvårar för tjuven.

Grannsamverkan är ett effektivt och beprövat sätt, ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende i ett område. Grannsamverkan är lika viktigt i flerfamiljshus som i villaområden.

Där grannsamverkan finns brukar antalet brott minska snabbt. De som deltar finner också ofta en ny gemenskap och boendemiljön blir mycket trivsammare.

I Tyresö kommun har vi cirka 110 stycken olika grannsamverkansområden. Det är cirka 300 kontaktombud som håller kontakten med cirka 4000 hushåll.

Det är polisen och kommunen som ansvarar för grannsamverkan och det bygger på ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende i ett område.

Vill man vara med så kontaktas antingen Leif som är kontaktombud eller Geir som sköter kommunikationen.

Geir Jensen
Mejl: geir.jensen@colly.se
Tel. 073-447 80 20

Leif Wiklund
Mejl: leifwiklund38@gmail.com 
Tel. 070-613 50 18

Kommentarer inaktiverade.